Fregas.sk

Aktuálne ceny PHM

Prinášame Vám aktuálne ceny na našich čerpacích staniciach

1,607
1,525
0,679
0,959

Výlučne aditované prémiové palivá

Ultra 95+

Bezolovnatý automobilový benzín Natural Ultra 95+ je prémiové palivo s unikátnymi vlastnosťami, ktoré majú pozitívny vplyv, ako na motor automobilov, tak aj na životné prostredie.
Natural Ultra 95+ obsahuje novú multifunkčnú prísadu, vyvinutú špeciálne pre zosilnie detergencie. antikoróznej ochrany a stability.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 228

Použitie
Natural Ultra 95+ je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín používajúci sa pre spaľovacie motory automobilov. Hlavnými prednosťami Natural Ultra 95+ sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii. Užívateľ benzínu Natural Ultra 95+ ďalej ocení obnovenie pôvodného výkonu starších motorov, alebo udržanie najlepšej kondície motorov nových. Aditívum zlepšuje odstraňovanie karbónových usadenín a prevenciu ich vzniku.

Základné bezpečnostné údaje
Automobilové benzíny sú kvapalná horľavina I. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia pod 0°C.Fregas.sk

Diesel Ultra+ je palivo, ktoré doteraz u nezávislých čerpacích staníc chýbalo. Jeho výnimočnosť spočíva v primiešaní novej multifunkčnej prísady s množstvom pozitívnych účinkov na chod motora automobilu.
Diesel Ultra+ má oproti neaditivovanej motorovej nafte vyššie cetanové číslo, ktoré prináša predovšetkým oživenie chodu motora vo všetkých jazdných režimoch. Diesel Ultra+ má tiež detergentne účinky, zlepšenú mazivosť, protikorózne vlastnosti, nižšiu penivosť a svojím zložením potlačuje tvorbu emulzií a usadenín. Vďaka tomu chráni motor proti opotrebeniu, znižuje jeho hlučnosť a zmenšuje mechanické namáhanie kľukového mechanizmu motoru.

Základné kvalitatívne parametre
STN EN 590

Použitie
Diesel Ultra+ je plne aditivovaná motorová nafta novej generácie a používa sa ako palivo pre vznetové motory. Hlavnými prednosťami sú znižovanie spotreby paliva, znižovanie emisií, vyšší výkon a ochrana citlivých časti motoru a palivového systému proti korózii.

Základné bezpečnostné údaje
Motorová nafta je čírou nažltkavou až žltou horľavou kvapalinou III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55°C. Normálne Klíma (triedy B, D, F).

Ultra 95+

LPG je skvapalnený ropný plyn ktorý je zmesou propánu a butánu. Je to palivo s veľmi pozitívnymi vlastnosťami pre upravené motorové jednotky a jeho oktánové číslo je na úrovni 101 - 111. V našich podmienkach sa používa letná ( 40% propánu + 60% butánu ) a zimná zmes ( 60% propánu + 40% butánu).


Fregas.sk

AdBlue je kvapalné aditívum, ktoré sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov na úroveň emisných limitov EURO 4 a vyšších. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a demineralizovanej vody. Jej presné zloženie je 32,5 % močoviny, 67,5 %vody = AUS 32 - Aqueous Urea Solution a je špecifikované normou DIN 70010. Spotreba AdBlue predstavuje približne 4 až 6% spotrebovaného paliva.

Fregas.sk

STK FREUS

Moderná stanica technickej kontroly
Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš

www.freus.sk

Kontakty

V prípade otázok nás kontaktujte

Veľkoobchodné ceny a spolupráca

Vojtech Paumer
Email: paumer@fregas.sk
Telefón: + 421 915 867 119

Obsluha čerpacej stanice: +421 918 600 669
Otvorené: Pondelok - Nedeľa 6:00 - 22:00
Dolné Plachtince 517, 991 24 Dolné Plachtince